Riksantikvarens brannverntjeneste
Tette trehusmiljøer og brannsmitteområder