Bruk av data

Informasjon fra Askeladden tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Riksantikvaren gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Askeladden, skal følgende tekst alltid oppgis:

«Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Riksantikvaren».

Riksantikvarens registrering av åpne, offentlige, data på DIFI finnes her.